Disclaimer

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en cimt van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op onze website, kan cimt geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven. cimt kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op onze website. Hoewel het streven van cimt erop is gericht onze website continu toegankelijk te laten zijn, kan cimt geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat onze website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. Onze website kan bovendien door cimt buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via onze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst cimt u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan cimt en dat cimt geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van dergelijke websites.

Copyright

De aangeboden inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik hiervan geschiedt onder het geldende auteursrecht. Deze website mag zonder uitdrukkelijke toestemming van cimt bv niet worden veranderd, gekopieerd, verder gegeven, doorgezonden of opgeslagen worden. Bij verwijzingen verzoeken we dat de bron ook vrijgegeven wordt.

Google Analytics Disclaimer | cimt bv

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.

De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.